Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Työtavat

Minun tapani työskennellä psykoterapeuttina on rauhallinen. Uskon hitaaseen muutokseen, jossa yhdistyvät jämäkkyys, haasteisiin tarttuminen ja tarkkaavainen ymmärtäminen, ratkaisujen etsiminen, sekä lempeä tila ammentaa terapeutin tuesta, tutkia ja muuttaa omia mielenmallejaan ja käyttäytymismallejaan rauhassa.

Psykoterapiaa on monenlaisia koulukuntia ja suuntaukset eroavat työskentelytavoiltaan. Työskentelen kognitiivisen psykoterapian menetelmin (www.kognitiivinenpsykoterapia.fi)

Teen enimmäkseen 2-4 vuotta kestäviä pitkiä psykoterapioita ja toisinaan myös kognitiivisen psykoterapian menetelmien mukaisia 20-40 kerran lyhytterapioita. Lyhytterapia voi sopia oikein hyvin silloin, kun tarve on saada keinoja ja tukea esimerkiksi lyhytaikaisen hankalan elämäntilanteen äärellä tai helposti rajattavien oireiden hoitamisessa.

Tarjoan ainoastaan yksilöterapiaa. Yksilöterapiassa voimme tarpeen mukaan toteuttaa muutamia terapiatunteja, joissa vanhemmat tai puoliso ovat mukana.


Menetelmät

Kognitiivisessa psykoterapiassa keskeistä on keskustelu, vuorovaikutus terapiaistunnoilla. Keskustelussa hahmottuu oman mielen toimintatyylien tunnistaminen, niin sanottu yhdessä luotu käsitteellistys, joka on tarkempi ymmärrys siitä mitä lääkärin antama diagnoosi tarkoittaa sinun tämänhetkisessä mielen toiminnassasi. Käsitteellistys johdattaa terapiaprosessia siihen, mitä Sinä tarvitset. Tavoitteena on psyykkinen kasvu, mielensisäinen ja sen myötä käyttäytymisen muutos, jotta voit paremmin.

Keskustelussa sovellan joustavasti asiakkaan tarpeisiin sopivia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä:

  • Perinteiset kognitiivis-behavioraaliset työtavat (ajatus/uskomus-tunne-käyttäytyminen)
  • Kiintymyssyhdeteoria - kiintymyssuhdemallit
  • Skeematerapia
  • Läsnäolo- sekä myötätuntokeskeiset menetelmät
  • Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) menetelmät